Päätoimittajan blogi

Uupumus uhkaa raksallakin

Rakennusalan työt kuormittavat ja kuluttavat tuki- ja liikuntaelimistöä. Työssä myös saattaa edelleen altistua erilaisille kemikaaleille ja pölyille, jotka voivat altistumisen pitkittyessä sairastuttaa. Se, mikä kovissa fyysisissä töissä on jäänyt vähemmälle huomiolle, on työn henkinen eli psykososiaalinen kuormitus.
Työnantajalla on laissa määritetty velvollisuus selvittää työpaikan riskit ja vaaratekijät. Erityisesti rakennustyömailla fyysiset riskit ovat erityisen korostuneita. En ole vielä kertaakaan törmännyt yhdelläkään työmaalla siihen, että työntekijöiltä kyseltäisiin, ”miten Matti jaksat jatkuvassa kiireessä, kun et saa aikaa tehdä työtäsi kunnolla?”
Avin työsuojelun vastuualue valvoo työn fyysisten riskien lisäksi työn psykososiaalista kuormitusta. Viranomaisella on näiden riskitekijöiden hallintaa kartoittava lomake, joka voidaan lähettää ennen tarkastusta työpaikalle, jossa arvellaan olevan ongelmia jaksamisessa. Rakennustyömaalle tällaisia ei lähetellä, eikä tarkastuksilla painoteta henkistä työturvallisuutta. Nyt Avissa etsitään ratkaisua, jolla myös yhteisen työpaikan psykososiaalisiin ongelmiin voidaan pureutua.
Rakennusmestareita edustava Ammattiliitto Pro on jo pidempään ollut huolissaan mestareiden uupumisesta. Myös Rakennusliittoon on kantautunut viime aikoina työmailta vastaavaa viestiä. Erilaiset työyhteisöongelmat näyttäisivät olevan nousussa. Uupumista, kiusaamista, väheksyntää ja muita henkimaailman asioita on alkanut nousta esille.
Juu, kovat jätkät jaksaa ja levätä voi haudassa.  Mutta jos joka päivä ketuttaa lähteä töihin, kun töitä on liikaa, aikataulut järjettömiä ja työn laatu on mahdollista lähinnä yrityksen strategiapaperissa, riski väsymiseen, kyynistymiseen ja lopulta uupumukseen nousee. Ei ole myöskään yrityksen edun mukaista, että ammattilaiset väsähtävät työmaille.
Nyt olisi vihdoin aika myöntää, ettei duunarinkaan pää kestä mitä tahansa ja tehdä asialle jotain.
Johanna Hellsten
päätoimittaja